W przypadku sporu z zagranicznym przedsiębiorcą możemy liczyć na pomoc Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK). Najpierw powinniśmy jednak złożyć reklamację za pomocą zestandaryzowanego formularza w języku angielskim
Jeżeli podczas wakacji w innym kraju Unii Europejskiej zostaliśmy np. oszukani przez sprzedawcę, nie powinniśmy rezygnować z dochodzenia swoich praw. Od 1 stycznia 2009 r. we wszystkich krajach członkowskich (oprócz Danii) zastosowanie ma europejska procedura sądowa w sprawach drobnych roszczeń. Dzięki niej spory transgraniczne mają być rozwiązywane w prosty i szybki sposób.
Zanim jednak wystąpimy z naszymi roszczeniami na drogę postępowania sądowego, warto podjąć próbę ugodowego załatwienia sprawy. Może nam w tym pomóc Europejskie Centrum Konsumenckie, które działa także w Polsce.