Przedsiębiorca, który chce założyć biuro podróży organizujące imprezy turystyczne, nie musi mieć specjalistycznego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego. Musi jednak uzyskać wpis do urzędowego rejestru organizatorów turystyki prowadzonego przez marszałka województwa oraz zabezpieczyć roszczenia finansowe przyszłych klientów
Profesjonalne świadczenie usług turystycznych wymaga nie tylko uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne) albo wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (spółki prawa handlowego). Jest to działalność regulowana, której rozpoczęcie wiąże się z koniecznością spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych wymagań określonych w ustawie o usługach turystycznych (dalej ustawa) w tym m.in. zabezpieczeń finansowych oraz wpisu do urzędowego rejestru prowadzonego przez marszałka województwa.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakich formalności należy dopełnić, żeby prowadzić biuro podróży
W pełnej wersji artykułu:
- Jak wpisać się do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
- Czym jest wykaz prowadzony w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.
- Jakie obowiązki mają organizatorzy wycieczek
- Jak zawiesić działalność biura
- Odpowiedzialność karna biur podróży
- Kontrole w biurach podróży
- Wzory pism