Pełen skład trybunału zadecyduje w czwartek o tym, jak wybierzemy senatorów.

Platforma Obywatelska poczeka ze wskazaniem kandydatów na senatorów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Rozstrzygnięcie to przesądzi o tym jak będą wyglądały jesienne wybory parlamentarne. Te mają obyć się na podstawie nowego kodeksu wyborczego (wchodzi w życie 1 sierpnia). Jego przepisy w marcu zostały zaskarżone do sądu konstytucyjnego przez grupę posłów. Nowe rozwiązania zmieniają dotychczasowe zasady wyborów. Wprowadzają przede wszystkim możliwość oddania głosu przez pełnomocnika i ustanawiają jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu. Dodatkowo zakazują prowadzenia agitacji wyborczej na billboardach. Trybunał rozpozna sprawę w pełnym składzie.