Jutro wchodzą w życie zmiany w sposobie karania menedżerów za działanie na szkodę spółek. Przedsiębiorcy walczyli o nie od początku obowiązywania kodeksu spółek handlowych. Do dziś bowiem zawierał on przepis pozwalający na ukaranie każdego, kto brał udział w tworzeniu spółki handlowej, jeżeli osoba taka działała na szkodę spółki

Straszak w biznesie

Teraz karanie za przekroczenie akceptowanych granic ryzyka gospodarczego pozostanie tylko w kodeksie karnym. Do przepisów dotychczas obowiązujących dodano karalne sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej. Oznacza to, że będzie można ścigać również już samo narażenie przedsiębiorstwa na szkodę.