W razie zagubienia lub uszkodzenia bagażu reklamację należy kierować bezpośrednio do przewoźnika. Jeśli pasażer nie otrzyma satysfakcjonującej odpowiedzi, powinien wystąpić z roszczeniem do sądu.
Prawa osób, których bagaż został zagubiony, zniszczony lub uszkodzony przez linie lotnicze, zawarte są w przepisach konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (tzw. konwencja montrealska). Natomiast podróżujący koleją w przypadku szkody powstałej podczas przewożenia rzeczy mogą skorzystać z uprawnień, jakie daje im Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Podróż samolotem

Skargi z tytułu zniszczenia, zagubienia lub kradzieży bagażu, a także wówczas, gdy bagaż dotrze z opóźnieniem, należy kierować do przewoźnika lotniczego. O fakcie zaginięcia lub uszkodzenia naszego bagażu musimy po- informować bezzwłocznie przewoźnika lub przedstawiciela linii lotniczych, z którymi podróżujemy. Trzeba to zrobić jeszcze w porcie przylotu, przed opuszczeniem strefy odbioru bagażu i kontroli celnej. Po dokonaniu przez nas zgłoszenia przewoźnik lub jego przedstawiciel powinien sporządzić na piśmie protokół zaginięcia lub uszkodzenia bagażu. Protokół ten sporządzany jest na zestandaryzowanym formularzu PIR (Property Irregularity Report). Podróżny powinien otrzymać jeden egzemplarz protokołu, który wraz z kuponem nadania bagażu, biletem lotniczym oraz odcinkiem karty pokładowej należy zachować. Kolejnym krokiem do uzyskania odszkodowania powinno być złożenie przez podróżnego reklamacji. Poszkodowany ma na to siedem dni od odebrania zniszczonego bagażu. W wypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu reklamację należy zgłosić w ciągu 21 dni od daty doręczenia bagażu. Obowiązujące przepisy nie określają terminu, w jakim przewoźnicy lotniczy mają rozpatrywać reklamacje pasażerów. Zazwyczaj linie lotnicze udzielają odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Warto wiedzieć, że w przypadku zaginięcia bagażu, w którym przewożono cenne przedmioty, takie jak np. biżuteria czy laptop, podróżny nie może dochodzić od linii lotniczych pokrycia szkód wynikłych z ich utraty. W maju Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż całkowita odpowiedzialność przewoźników lotniczych za utratę bagażu ograniczona jest do sumy 1134,71 euro. Ponadto w większości regulaminów linii lotniczych wskazane są przedmioty, za które przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zagubienia. Najczęściej są to przedmioty wartościowe oraz sprzęt elektroniczny. Dlatego też takie rzeczy bezpieczniej jest przewozić w bagażu podręcznym, który podróżny ma cały czas przy sobie, niż w bagażu rejestrowanym przewożonym w luku bagażowym.
Jeżeli chodzi o bagaż nierejestrowany, przewoźnik poniesie odpowiedzialność tylko wówczas, gdy szkoda wystąpiła z jego winy. Natomiast w przypadku bagażu rejestrowanego przewoźnik ponosi odpowiedzialność nawet wówczas, gdy nie jest winien uszkodzenia bagażu, chyba że bagaż był wadliwy.
W razie opóźnień przy przewozie bagażu przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za szkodę, o ile nie zastosował wszystkich możliwych środków zaradczych, aby jej uniknąć, lub gdy zastosowanie takich środków było niemożliwe.

Wycena bagażu

Jeżeli chodzi o wycenę zaginionych rzeczy, to – ze względu na brak jakichkolwiek przepisów – wszystko zależy od polityki przyjętej przez określonego przewoźnika. Większość osób nie posiada przecież paragonów czy rachunków za zakup walizki oraz rzeczy codziennego użytku zapakowanych do bagażu. Jeżeli pasażer nie posiada takich dokumentów, linie lotnicze zazwyczaj zwracają równowartość wydatków, jakie poniósł podróżny na niezbędne zakupy zrobione w trakcie oczekiwania na opóźniony bagaż. Dlatego też ważne jest, aby zachować paragony – żądania pasażerów, którzy nie zachowali rachunków, są zwykle odrzucane.
Jeżeli przewoźnik nie odpowie na skargę lub odpowiedź taka nie jest satysfakcjonująca dla podróżnego, może on dochodzić swoich praw przed sądem. Zgodnie z konwencją montrealską sądowne skargi o odszkodowanie należy wnosić w terminie dwóch lat od dnia wylądowania samolotu.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa ma pasażer, którego bagaż został zniszczony.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy zawsze można się zwrócić do Urzędu Lotnictwa Cywilnego
- Czy muszę udowodnić, że szkoda powstała bez mojej winy
- Jaki organ pomaga w sporach z przewoźnikiem kolejowym