Do założenia firmy nie będzie potrzebna wizyta w urzędzie. Wszelkie formalności związane z jej rejestracją będzie można załatwić przez internet.
Wystartowała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dzięki niej możliwe będzie nie tylko łatwiejsze założenie firmy, ale również zweryfikowanie informacji o osobach prowadzących działalność gospodarczą. Nowe przepisy to skutek wchodzącej dzisiaj w życie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
CEIDG będzie prowadzona przez ministra gospodarki (www.ceidg.gov.pl). Dzięki niej zarejestrowanie działalności gospodarczej nie będzie wymagało wizyty w urzędzie gminy. Wystarczy komputer podłączony do internetu. Nowe przepisy ograniczają przy tym formalności związane z jej zakładaniem. Nie będzie konieczny tak jak do tej pory podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Wystarczy, że wniosek będzie opatrzony profilem zaufanym ePUAP. Ten w odróżnieniu od e-podpisu jest bezpłatny. Niezależnie od tego możliwe będzie tradycyjne zarejestrowanie firmy w urzędzie gminy.
Nowe przepisy umożliwią też przedsiębiorcom zawieszanie działalności gospodarczej na określoną liczbę dni, miesięcy albo miesięcy i dni. Dotychczas było to możliwe najkrócej na miesiąc. Dodatkowo nie będzie przeszkód, aby przedsiębiorca prowadzący kilka firm zawiesił prowadzenie jednej z nich i kontynuował prowadzenie biznesu w pozostałych firmach.
Podstawa prawna
Ustawa z 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 131, poz. 764).