Przedsiębiorcy, którzy wyrabiają wina z winogron z własnych upraw, będą zwolnieni z obowiązku dokonania wpisu do urzędowego rejestru. Zmiany cieszą winiarzy.
Zmiany w klasyfikacji fermentowanych wyrobów winiarskich oraz uproszczenie wymagań związanych z wpisem do urzędowego rejestru dla przedsiębiorców wyrabiających niewielkie ilości win owocowych i miodów pitnych z własnych owoców – to główne rozwiązania przyjęte w ustawie o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku, która jutro wchodzi w życie.
Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu i rozlewu win jest w zasadzie działalnością regulowaną i wymaga wpisu do urzędowego rejestru. Przedsiębiorca, który chce uzyskać taki wpis, musi spełnić kilka wymogów. Nowe przepisy nakładają na niego m. in. obowiązek opracowania w formie pisemnej i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej wyrobu lub rozlewu win, posiadania planu obiektów budowlanych przeznaczonych do wykonywania tej działalności oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości trunków. Przedsiębiorca nie może być karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów oraz zalegać z należnościami wobec Skarbu Państwa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zasady wpisu

Nowe przepisy ułatwiają jednak produkcję trunków z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie. Producenci, którzy wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych, będą zwolnieni z uzyskania wpisu do urzędowego rejestru. Ustawodawca uprościł także zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców, którzy będą wyrabiać niewielkie ilości wina owocowego markowego, cydru, perry i miodów pitnych markowych z owoców i miodu pozyskanych z własnego gospodarstwa sadowniczego lub pszczelarskiego. Będą oni zwolnieni z niektórych obowiązków, np. z posiadania planu obiektów budowlanych przeznaczonych do wykonywania tej działalności.

Nowa klasyfikacja

Wprowadzono również bardziej czytelne zasady kwalifikacji wyrobów winiarskich. Nowe przepisy podzieliły je na fermentowane napoje winiarskie, aromatyzowane napoje winiarskie oraz wyroby winiarskie gronowe.
Zdefiniowano również pojęcie wina owocowego markowego, miodu, miodu pitnego markowego, nalewki na winie owocowym oraz nalewki na winie z soku winogronowego, napoju winnego owocowego lub miodowego oraz aromatyzowanego napoju winnego owocowego lub miodowego, cydru i perry.
– Szczególnie cieszy nas wprowadzenie i opisanie kategorii markowych win owocowych. To właśnie te wina – a nie z winogron – są charakterystyczne i tradycyjne dla naszego regionu, ale nie były do tej pory docenione. Mamy nadzieję iż zmiany te pozwolą na wyróżnienie i wyeksponowanie na rynku markowych win owocowych wysokiej jakości produkowanych tradycyjnymi metodami oraz na wznowienie produkcji cydrów w naszym kraju – mówi Elżbieta Dębińska z Vinkon SA.
22 przedsiębiorców posiadających uprawy winorośli o łącznej powierzchni ok. 29 ha zarejestrowało się w 2010 roku