Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało procedury ułatwiające podział i łączenie spółek. Zmiany mają zapewnić również ochronę praw wierzycieli, aby nowo utworzona spółka nie przejęła tylko długów bez ich kapitału na pokrycie.
Polska musi dostosować obowiązujące przepisy do kilku dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, które dotyczą spółek prawa handlowego. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało już projekt nowelizacji ustawy – Kodeks spółek handlowych, który wykona te dyrektywy.
Po wdrożeniu ich nastąpi dalsze złagodzenie procedur wykorzystywanych podczas łączenia i dzielenia spółek. Będzie to miało miejsce tylko wówczas, gdy wszyscy akcjonariusze spółek uczestniczących w podziale lub w połączeniu wyrażą zgodę na zwolnienie z wymogów stosowanych dotychczas przy prowadzeniu tych procesów.