Przeglądarka ksiąg wieczystych funkcjonuje od 16 czerwca zeszłego roku w internecie pod adresem http://ekw.ms.gov.pl, można na nią również trafić z odnośnika na głównej stronie resortu. Dostęp do ksiąg jest powszechny, ale żeby sprawdzić w internecie konkretną księgę, trzeba znać jej numer. Ma to zabezpieczać przed przeglądaniem ksiąg przez postronne osoby.

"Zainteresowanie, jakim cieszy się elektroniczna księga wieczysta jest dowodem na to, jak bardzo oczekiwanym było uruchomienie tego rodzaju usługi" - ocenia minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Według resortu sprawiedliwości swobodny dostęp do ksiąg wieczystych przez internet "istotnie zwiększył bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, gdyż dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest np. sprawdzenie treści księgi wieczystej nieruchomości, nawet w chwili podpisywania umowy zakupu".

W formie elektronicznej dostępna już jest większość ksiąg wieczystych prowadzonych w polskich sądach. Spośród ponad 20 mln ksiąg aktualnie w formie elektronicznej zapisanych jest blisko 14,5 mln. Do zapisania w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych pozostało jeszcze niecałe sześć milionów. Zajmuje się tym kilkanaście ośrodków w całej Polsce. Zakończenie przenoszenia do systemu elektronicznego wszystkich ksiąg wieczystych planowane jest na 2013 rok.

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych tworzona jest od kilku lat w ramach projektu Nowa Księga Wieczysta. Ponad 80 proc. kosztów tego projektu pokrywa Unia Europejska. Obecnie już w ponad stu sądach rejonowych w kraju wszystkie księgi wieczyste, które prowadzone były w formie dotychczasowej, zostały przepisane do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

Wprowadzenie elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych jest jedną z wielu zmian mających prowadzić do większej informatyzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości. Należą do nich także m.in. plany nagrywania i rejestrowania przebiegu rozpraw w sposób elektroniczny oraz utworzenie w styczniu zeszłego roku e-sądu, czyli rozpatrywanie spraw w ramach elektronicznego postępowania upominawczego.