18 czerwca kończy się vacatio legis dla reklam zamontowanych przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury z listopada 2009 roku. Wprowadza ona zasadę "nieograniczania oświetlenia dziennego mieszkań". Oznacza to, że wszystkie reklamy zasłaniające okna w blokach czy kamienicach muszą zniknąć z budynków najpóźniej w piątek. Przepis ten nie dotyczy hoteli, akademików czy biurowców.

Inicjatorem zmiany prawa był wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. W środę przypomniał zdarzenie ze stycznia 2009 roku, które było bodźcem do podjęcia działań w celu zmiany rozporządzenia. Chodziło o blok mieszkalny przy alei Jana Pawła II 18 w Warszawie, na którym zainstalowano reklamę, mimo sprzeciwu władz dzielnicy.

Kozłowski podkreślił, że jego celem była obrona ludzi przed zasłanianiem im okien "płachtami reklamowymi", a nie dbałość o estetykę miasta. Dodał, że nie będzie dążył do zupełnej likwidacji reklam wielkoformatowych w Warszawie. "Nie było i nie jest moim celem zlikwidowanie wszelkich form reklamy wielkoformatowej na terenie miasta stołecznego Warszawy. Co więcej uważam, że taka reklama wielkoformatowa również powinna mieć swoje należne miejsce w przestrzeni miejskiej, ale nie powinno się łamać takich zwykłych ludzkich praw do mieszkania w mieszkaniu, w którym okno jest oknem, a nie zasłoniętym prostokątem" - wyjaśnił Kozłowski.

Według niego w województwie mazowieckim, problem nielegalnych reklam dotyczy głównie Warszawy, Płocka i Radomia.

Duża część reklam zniknie w przyszłym tygodniu

Wojewoda mazowiecki powiedział, że liczy na to, że duża część reklam zniknie w przyszłym tygodniu, bo właściciele reklam nie będą chcieli ryzykować kar i ewentualnych problemów związanych z nielegalną reklamą. Dodał jednak, że zdaje sobie sprawę, że część właścicieli budynków będzie próbowała "manipulować, lawirować, szukać jakichś przedłużających decyzji sądu".

W przypadku łamania prawa przez zarządców budynków, właścicieli reklam i ich klientów, powiatowe inspekcje nadzoru budowlanego mogą nakazać rozbiórkę reklam. Na tych, którzy nie będą się stosować, będą nakładane grzywny - do 10 tys. zł w przypadku osób fizycznych oraz do 50 tys. zł dla wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych. Inspektorzy nadzoru budowlanego będą mogli także zlecić rozbiórkę reklamy - na koszt właściciela.