Zamiast licencji na krajowy lub międzynarodowy transport rzeczy będą zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, nad którym pracuje Ministerstwo Infrastruktury.

Takie zezwolenia będą musieli mieć przedsiębiorcy wykonujący przewozy w transporcie krajowym oraz międzynarodowym. Z tym że firmy wykonujące międzynarodowy przewóz będą dodatkowo musiały uzyskać licencję wspólnotową na międzynarodowy transport drogowy.

Propozycja zmiany przepisów określa też, że obecne licencje na krajowy transport drogowy oraz te, które zostaną wydane do 4 grudnia 2011 r., zachowają ważność do dnia ich wygaśnięcia.

Projekt przewiduje też wprowadzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Znajdą się w nim informacje dotyczące formy prawnej i adresu przedsiębiorstwa, nazwiska osoby zarządzającej transportem, rodzaju zezwolenia posiadanego przez przedsiębiorcę. Będą tam także numery seryjne licencji wspólnotowych. Ponadto w rejestrze znajdą się dane także o liczbie, kategorii i rodzajach poważnych naruszeń przepisów.

Wprowadzenie tego rejestru sprawi, że inni przedsiębiorcy zlecający usługi transportowe będą mieli niejako bazę danych z firmami zajmującymi się przewozami. Sprawdzą czy ładunku nie powierzają firmie, która nie dojedzie z nim do celu. Upewnią się czy firma, z którą np. zamierzają podjąć współpracę jest w takiej bazie, ale czy ma wymagane zezwolenia lub certyfikat kompetencji zawodowych.

84,6 mln zł ma kosztować utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transpotru Drogowego