Usprawnienie i ułatwienie otrzymywania dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS oraz upowszechnienie bezpłatnego dostępu do rejestru – to główne założenia przyjętej przez Senat bez poprawek nowelizacji ustawy o KRS. Zgodnie z nowymi regulacjami dokumenty wydawane zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej będą miały jednakową rangę. Nowelizacja prócz formy papierowej nadaje moc dokumentów urzędowych także odpisom, wyciągom, zaświadczeniom oraz informacjom wydawanym w postaci elektronicznej.

Ustawa przewiduje możliwość samodzielnego pobierania wydruków komputerowych zawierających aktualne informacje o przedsiębiorcach wpisanych do KRS. Takie wydruki będą miały moc zrównaną z mocą do- kumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS w postaci papierowej lub elektronicznej. Nadanie wydrukom komputerowym mocy dokumentów urzędowych będzie możliwe, jeżeli wydruki będą miały cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze.

Nowela zakłada także bezpłatny dostęp za pośrednictwem internetu do wszystkich części rejestru i do wszystkich aktualnie znajdujących się w nim danych.

Wprowadzane nowelizacją rozwiązania umożliwiają ponadto wpisanie z urzędu do rejestru przedsiębiorców numeru NIP. Będzie to miało miejsce po uzyskaniu przez sąd rejestrowy z urzędu skarbowego informacji o jego nadaniu przedsiębiorcy. Wpis taki będzie zwolniony z opłaty sądowej i nie będzie ogłaszany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nowelizacja daje również przedsiębiorcom możliwość wpisania do KRS adresu ich strony internetowej i adresu poczty elektronicznej.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.