Posłowie z komisji jednogłośnie zarekomendowali projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP, teraz trafi on do drugiego czytania w Sejmie.

"Projekt ten ma w swojej istocie charakter korygujący i dostosowuje przepisy do analogicznych rozwiązań już przyjętych na przykład w Prawie o adwokaturze i Ustawie o radcach prawnych" - mówił wiceminister sprawiedliwości Zbigniew Wrona. Dodał, że zmiana była konsultowana z samorządami zawodów prawniczych.

Według aktualnych przepisów ustawy, której dotyczy modyfikacja, prawnik z UE wpisany na listę adwokacką może wykonywać stałą praktykę w kancelarii indywidualnej, w zespole adwokackim, w spółce jawnej, spółce cywilnej, spółce komandytowej lub spółce partnerskiej.

Z kolei prawnik z UE wpisany na listę radców prawnych może wykonywać stałą praktykę w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii indywidualnej, spółce jawnej, spółce cywilnej, spółce komandytowej lub spółce partnerskiej. Prawnicy spoza Unii Europejskiej wpisani na polskie listy adwokatów bądź radców mogą tworzyć spółki jawne oraz spółki komandytowe.

Obecnie, jak poinformowali przedstawiciele resortu sprawiedliwości, w naszym kraju pomoc prawną świadczy niewielka grupa prawników z zagranicy. Np. według ostatnich danych na listy adwokackie wpisanych jest 33 prawników z zagranicy.