Do pięciu lat więzienia za publiczne prezentowanie i rozpowszechnianie, np. w internecie, treści mogących być instruktażem dla terrorystów przewiduje nowelizacja Kodeksu karnego, którą we wtorek przyjął rząd. Zmiana jest dostosowaniem prawa do przepisów UE.

Zgodnie z nowym przepisem, który ma zostać dodany do K.k. "kto rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby przestępstwo takie zostało popełnione" będzie podlegał karze od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

"Chodzi nie tylko o materiały instruktażowe adresowane do określonej grupy osób, ale również o informacje umieszczone na stronach internetowych, a przez to dostępne dla nieograniczonej liczby osób" - napisano w komunikacie CIR wydanym po wtorkowym posiedzeniu rządu.

W uzasadnieniu projektu autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości wskazano, że prowadzenie szkoleń na potrzeby terrorystów oraz dostarczanie im instrukcji na podstawie obecnego prawa może być ścigane jako "pomocnictwo" lub "branie udziału w zorganizowanej grupie". "Problem powstaje w przypadku, gdy zachowanie sprawcy nie jest ukierunkowane na konkretną osobę czy grupę osób, np. materiały instruktażowe dotyczące popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym umieszczone są w internecie; takie zachowania pozostawałyby w obecnym stanie prawnym bezkarne i lukę tę zapełnia proponowana zmiana" - zaznaczył resort sprawiedliwości.

Projekt nowelizacji dotyczy ponadto m.in. zmian w Kodeksie postępowania karnego. Do K.p.k. wprowadzone miałyby zostać nowe przepisy umożliwiające wznowienie postępowania i zakwestionowanie prawomocnego orzeczenia wydanego pod nieobecność oskarżonego.

W zmianie tej chodzi o sytuacje, gdy osoba nie została powiadomiona o rozprawie lub posiedzeniu sądu, nie miała możliwości zapoznać się z orzeczeniem lub nie poinformowano jej o sposobie zaskarżenia orzeczenia. "Uprawnionym do złożenia wniosku o wznowienie postępowania będzie jedynie oskarżony" - wskazano w komunikacie CIR. Decyzja o wznowieniu postępowania sądowego, według projektu, będzie mieć jednak charakter fakultatywny - sąd oceni, czy takie wznowienie jest celowe.

Projektowany przepis K.p.k. nie będzie jednak dotyczył sytuacji, gdy brak informacji o orzeczeniu wynikał z negatywnej postawy oskarżonego, obstrukcji procesowej bądź jego zaniedbania. Zmiany w K.p.k także dostosowują polskie prawo do przepisów europejskich.