Jeśli tego nie zrobią, wywożone środki mogą być zatrzymane jako dowód w sprawie, a podróżnym może być wymierzona dotkliwa kara grzywny za wykroczenie skarbowe.

Sylwia Stelmachowska z Ministerstwa Finansów podkreśla, że osoby przekraczające granicę państwową są zobowiązane zgłaszać w formie pisemnej organom celnym lub organom Straży Granicznej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 tys. euro.

Wymaganymi dokumentami mogą być np. zaświadczenie wystawione przez bank lub pisemne potwierdzenie wcześniejszego przywozu tych środków do kraju. W przypadku braku tych dokumentów podróżny powinien skorzystać z formularzy dostępnych na przejściach granicznych.

– Jeśli ktoś skłamie w takim zgłoszeniu, zostanie to potraktowane na równi z niedokonaniem zgłoszenia – ostrzega Sylwia Stelmachowska.

Dodaje też, że rezydenci i nierezydenci przekraczający granicę państwową z innymi krajami obszaru Schengen nie muszą zgłaszać organom celnym lub organom Straży Granicznej przywozu do kraju oraz wywozu za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, oraz krajowych lub zagranicznych środków płatniczych o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10 tys. euro.