Zamieszczając wpisy na forach, zdjęcia lub filmy, dokonujemy przetwarzania danych osobowych tych, którzy występują w takich materiałach - mówi Wojciech Rafał Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych.
Dlaczego organy ochrony danych osobowych interweniują na portalach społecznościowych, czyli w miejscach, gdzie każdy może przedstawiać się, jak chce?
Zastrzeżenia organów ochrony danych osobowych nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, są kierowane w równym stopniu do właścicieli serwisów społecznościowych, jak i do ich użytkowników. Podstawową przesłanką legalnego przetwarzania danych osobowych w tego typu serwisach jest zgoda osoby, która dane przekazała, czyli sama z własnej woli chciała umieścić je w internecie, a więc zaprezentować światu. Żeby uznać, iż zgoda była prawidłowo wyrażona, musi mieć dwie cechy, tj. być dobrowolna i świadoma. Ze spełnieniem tych wymogów wiążą się praktyczne problemy.