Do 30 czerwca wojewodowie muszą ogłosić w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz umieścić na swojej stronie internetowej dwa rejestry. Pierwszy z nich ma zawierać jednostki poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających domowej przemocy. Z kolei drugi będzie zawierał listę miejsc noclegowych dla sprawców przemocy, którym prokurator nakazał opuszczenie mieszkania zajmowanego wspólnie z bitymi członkami rodziny. Wymóg ten wojewodowie będą realizować po raz pierwszy, bo nałożyła na nich taki obowiązek znowelizowana w ubiegłym roku ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

– Wysłaliśmy pisma do starostów z prośbą o przesłanie nam informacji o takich jednostkach, ale nie otrzymaliśmy jeszcze wszystkich odpowiedzi – mówi Agnieszka Błażejewicz z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dodaje, że na tej podstawie powstaną dwie tabele, które będą zawierały m.in. dane adresowe i telefoniczne zgłoszonych jednostek, rodzaj świadczonych usług, liczbę miejsc noclegowych.

Ewa Szczypior z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwraca uwagę, że niektóre gminy miały wątpliwości, co powinny zgłaszać, bo poradnictwo, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jest rozumiane bardzo szeroko.

– Rejestr będzie zawierał nie tylko informacje o jednostkach, które zajmują się wyłącznie pomocą dla ofiar przemocy w rodzinie, ale też np. o dyżurach psychologa lub prawnika w ośrodku pomocy społecznej – mówi Ewa Szczypior.

Dodaje, że częstotliwość takich dyżurów, ich dokładne terminy często się zmieniają, część z nich jest zapewniana w ramach realizacji projektów przy udziale środków z UE, stąd informacje w rejestrze, który będzie ogłaszany raz w roku, mogą się szybko dezaktualizować.