Nie trzeba będzie dostarczać zaświadczeń potwierdzających fakty i stan prawny, jeżeli są one znane organowi z urzędu. Tak samo będzie w sytuacji, gdy informacje te są możliwe do ustalenia na podstawie dostępnych rejestrów i ewidencji.
Skrócenie procedur administracyjnych oraz zastępowanie zaświadczeń wydawanych przez urzędników oświadczeniami składanymi przez obywateli i przedsiębiorców pod odpowiedzialnością karną wprowadzają od 1 lipca 2011 r. przepisy ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. nr 106, poz. 622).
– Tylko wówczas, gdy urząd będzie miał podejrzenia, że oświadczenie stwierdza nieprawdę, może sam starać się uzyskać informację na potwierdzenie stanu faktycznego. Na przykład w sprawie niezalegania z płatnościami w urzędzie skarbowym czy ZUS może uzyskać informacje z tych organów – tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.