W sytuacji gdy zostały wyznaczone drogi dla rowerów lub powstał dla nich specjalny pas, to rowerzysta musi się po nich poruszać. W przeciwnym razie dostanie 50 zł mandatu.
Obowiązuje już zmieniony taryfikator mandatowy, który wprowadził kary za wykroczenia drogowe popełniane m.in. przez rowerzystów. Zgodnie z nowymi przepisami rowerzysta, który nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu, dostanie 50 zł mandatu. Tyle samo dostanie za jazdę po chodniku lub jezdni, gdy obok jest droga dla rowerów lub powstał pas ruchu dla rowerów. Zgodnie z prawem rowerzysta ma obowiązek korzystać z pasów ruchu dla rowerów czy ścieżek rowerowych, jeżeli są one utworzone dla kierunku, w którym się porusza.
Zgodnie z nowym taryfikatorem rowerzysta, który będzie utrudniał ruch innym pojazdom, dostanie mandat w wysokości 200 zł. Taka sama kara będzie na przykład za jazdę obok innego rowerzysty, w sytuacji gdy nie jest to dopuszczone i utrudnia ruch.