Będzie zakaz korzystania z kąpieliska, pływalni, parku wodnego po spożyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków.
Osoby przebywające nad wodą będą uprawiać turystykę i rekreację ruchową na własne ryzyko i odpowiedzialność, a za niepełnoletnich odpowiedzialność poniosą ich rodzice i opiekunowie. Wynika to z projektu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, którym wczoraj zajmowała się podkomisja nadzwyczajna do spraw wewnętrznych i administracji.
Proponowane zmiany określają warunki bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych. Zgodnie z projektem normy zatrudnienia ratowników oraz zintegrowany system bezpieczeństwa np. na basenie czy w parku wodnym określi w formie ekspertyzy Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Z tej ekspertyzy skorzysta zarządca takiego obiektu czy kąpieliska, by zatrudnić odpowiednią liczbę ratowników.
Zgodnie z projektem zapewnienie bezpieczeństwa i określenie zasad korzystania z miejsc nad wodą będzie należało do gmin.
Projekt zabrania korzystania z kąpieliska, pływalni, parku wodnego po spożyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków. Zakaz ten będzie dotyczył także pływania kajakami, łódkami, żaglówkami i rowerami wodnymi.