Niezależny ekspert ONZ Calin Georgescu zbada w Polsce, jak rozwiązany jest problem toksycznych odpadów. Jego misja potrwa od 25 do 31 maja - poinformowała p.o. dyrektor Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie Mariola Ratschka.

Celem wizyty ma być zbadanie szkodliwych efektów przemieszczania i składowania toksycznych produktów i odpadów w kontekście przestrzegania praw człowieka. Georgescu przygotuje raport na ten temat dla Rady Praw Człowieka ONZ, który zostanie przedstawiony we wrześniu 2011 r. - podała Ratschka.

Rada jest organem pomocniczym Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Działa od 2006 roku. Zastąpiła Komisję Praw Człowieka ONZ.

Georgescu chce ocenić w Polsce środki stosowane do likwidowania lub ograniczania do minimum zagrożeń związanych z substancjami toksycznymi. Spróbuje zbadać, jaki wpływ mają zagrożenia przemysłowe i rolnicze na ludzi pracujących w takich zakładach oraz lokalne społeczności. Zbada też, jaki jest dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku oraz jaki jest udział obywateli w decyzjach związanych ze środowiskiem - poinformowała Ratschka.

Podczas misji w Polsce Georgescu spotka się m.in. z przedstawicielami rządu i organizacji społecznych. 31 maja zaplanowano konferencję prasową eksperta - podała szefowa ośrodka.

Georgescu jest dyrektorem wykonawczym Krajowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Bukareszcie (Rumunia). Rada Praw Człowieka mianowała go specjalnym sprawozdawcą w 2011 r. Status ten oznacza, że jest niezależny od rządów, organizacji i działa we własnym imieniu.