Dobra wiadomość dla aplikantów – adwokackich, radcowskich i notarialnych. Jest szansa, że ich odwołania od wyników tegorocznych egzaminów końcowych będą rozpatrywane szybciej.
Senatorowie zamierzają przyspieszyć i usprawnić rozpatrywanie odwołań od wyników egzaminów adwokackiego, radcowskiego i notarialnego. W tym celu proponują wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi minister sprawiedliwości miałby możliwość powoływania dodatkowych komisji, gdy przemawiają za tym względy organizacyjne, a w szczególności duża liczba odwołań od wyników egzaminów zawodowych. To główna zmiana proponowana w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz Prawa o notariacie.
Średnio w 2010 r. prace komisji odwoławczych trwały ponad 10 miesięcy. Wszystko przez to, że odwołań jest dużo. A do tego są obszerne i dotyczą nie tylko zasadności wystawionej oceny, ale też prawidłowości pytań. W tym roku spodziewany jest jeszcze wzrost odwołań, bo więcej osób przystąpi do egzaminów. Szacuje się, że w przypadku egzaminu adwokackiego będzie to ponad 1500 osób. Jeszcze więcej osób zmierzy się z egzaminem radcowskim – ma do niego przystąpić ok. 3425 osób. Do egzaminu notarialnego przystąpi ponad 405 osób.
Projekt przewiduje, że minister sprawiedliwości, powołując dodatkowe komisje, będzie wskazywał ich właściwość terytorialną. Projekt przewiduje, że do podejmowania uchwał przez członków komisji odwoławczej wystarczy większość 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji.