Dobra wiadomość dla aplikantów – adwokackich, radcowskich i notarialnych. Jest szansa, że ich odwołania od wyników tegorocznych egzaminów końcowych będą rozpatrywane szybciej.
Senatorowie zamierzają przyspieszyć i usprawnić rozpatrywanie odwołań od wyników egzaminów adwokackiego, radcowskiego i notarialnego. W tym celu proponują wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi minister sprawiedliwości miałby możliwość powoływania dodatkowych komisji, gdy przemawiają za tym względy organizacyjne, a w szczególności duża liczba odwołań od wyników egzaminów zawodowych. To główna zmiana proponowana w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz Prawa o notariacie.
Średnio w 2010 r. prace komisji odwoławczych trwały ponad 10 miesięcy. Wszystko przez to, że odwołań jest dużo. A do tego są obszerne i dotyczą nie tylko zasadności wystawionej oceny, ale też prawidłowości pytań. W tym roku spodziewany jest jeszcze wzrost odwołań, bo więcej osób przystąpi do egzaminów. Szacuje się, że w przypadku egzaminu adwokackiego będzie to ponad 1500 osób. Jeszcze więcej osób zmierzy się z egzaminem radcowskim – ma do niego przystąpić ok. 3425 osób. Do egzaminu notarialnego przystąpi ponad 405 osób.