Osoba kierująca rowerem ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone. Jeżeli rowerzysta wjedzie na chodnik to musi zachować szczególną uwagę i ustąpić pierwszeństwa pieszym. Tak brzmi jedna ze zmian nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która już w sobotę wejdzie w życie.
Zgodnie z nowymi przepisami rowerzyści częściej będą mogli skorzystać z chodników. Do soboty mogą oni wjeżdżać na chodnik tylko wówczas, gdy ma on minimum dwa metry szerokości i jest usytuowany obok drogi, na której dopuszczalna prędkość przekracza 50 km/godz. Rowerzysta może też wjechać na chodnik, gdy opiekuje się osobą jadącą takim pojazdem, która ma nie więcej niż 10 lat.

W deszczu po chodniku