Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę nowelizację ustawy o ustroju sądów wojskowych, która reguluje m.in. kwestie związane z odchodzeniem sędziów wojskowych w stan spoczynku.

Ustawa przewiduje, że sędziowie likwidowanych wojskowych sądów garnizonowych będą mogli - na swój wniosek - przechodzić do sądów powszechnych.

Od 1 lipca 2010 r. zostały zlikwidowane wojskowe sądy garnizonowe w Bydgoszczy, Krakowie i Zielonej Górze. W bieżącym roku Ministerstwo Sprawiedliwości nie przewiduje likwidacji kolejnych sądów tego szczebla, nie wyklucza jednak redukcji w kolejnych latach.

Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w nowelizacji, przez rok od jej wejścia w życie sędziowie wojskowych sądów garnizonowych mogą występować do Krajowej Rady Sądownictwa o powołanie na urząd sędziego sądu powszechnego.

Nowelizacja dostosowuje też ustrój sądów wojskowych do wyroku TK

Nowelizacja dostosowuje też ustrój sądów wojskowych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2007 r. orzekł niekonstytucyjność funkcji asesora sądowego. Tak jak w sądach powszechnych, w sądach wojskowych zostanie utworzona funkcja asystenta sędziego.

Od pewnego czasu sądy powszechne rozpatrują niektóre sprawy dotyczące żołnierzy i pracowników wojska. Sądy wojskowe zajmują się wyłącznie przestępstwami popełnianymi podczas służby wojskowej, na terenie obiektu wojskowego lub polegające na naruszeniu obowiązku wynikającego ze służby. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku zwolnienia żołnierza z czynnej służby wojskowej jego sprawę może przejąć sąd powszechny.