Możliwość żądania zwrotu ceny za wadliwy towar ma charakter wyjątkowy i jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy nie można go naprawić lub wymienić. Sprzedawcy odpowiadają za niezgodność towaru z umową przez dwa lata od jego wydania. Reklamacja nie będzie ograniczona w czasie w razie celowego wprowadzenia w błąd.

1 Najpierw trzeba żądać naprawy lub wymiany

W sytuacji gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, konsument musi w pierwszej kolejności żądać doprowadzenia go do stanu, jakiego oczekiwał. Może się to odbyć przez jego nieodpłatną naprawę albo wymianę towaru na nowy, który będzie wolny od wad. Jest to także równoznaczne ze zwrotem przez przedsiębiorcę kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, które poniósł.