Brakuje przepisów wykonawczych określających zasady oznakowania i ustawiania fotoradarów przez straże miejskie po 31 grudnia 2010 r. Może to być powód do odmowy przyjęcia mandatu za przekroczenie prędkości.

1 Sprawdź, dlaczego straż miejska nie może używać fotoradaru

Od 31 grudnia 2010 r. strażnicy miejscy mogą dokonywać czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie. Do dzisiaj nie ustanowiono jednak szczegółowych zasad oznakowania i ustawiania fotoradarów przez strażników. W ocenie prawników specjalizujących się w przepisach ruchu drogowego, brak nowych regulacji prawnych w tym zakresie stoi właśnie na przeszkodzie legalnemu używaniu fotoradarów przez straże miejskie. Innego zdania jest Ministerstwo Infrastruktury. Uważa ono, że obecne uregulowania pozwalają na używanie fotoradarów oznakowanych dobrze znanym kierowcom znakiem D-51 „automatyczna kontrola prędkości”. W przepisach przejściowych uchwalonej 29 października 2010 r. nowelizacji prawa o ruchu drogowym nie ma jednak żadnej wzmianki o możliwości korzystania z tak oznakowanych fotoradarów do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy kierowca może uchylić się od mandatu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy w razie wątpliwości co do zasadności grzywny należy odmówić jej przyjęcia
- Kiedy nie będzie można uchylić mandatu