Alimenty od dłużników przebywających w państwach Unii Europejskiej będą egzekwowane szybciej. Orzeczenia alimentacyjne wydane w jednym państwie członkowskim będą wykonywane w pozostałych bez przeprowadzenia odrębnej procedury.
Wyrok zagranicznego sądu przyznający alimenty po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez polski sąd będzie od razu wykonywany na terytorium Polski. Nie trzeba będzie przeprowadzać odrębnej procedury. Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, którym dziś zajmie się Rada Ministrów.
Projektowane przepisy przewidują, że orzeczenia alimentacyjne wydane w jednym państwie członkowskim UE będą wykonywane w pozostałych niemal automatycznie, bez potrzeby przeprowadzenia odrębnej procedury. Wystarczy, że polski sąd nada zagranicznemu wyrokowi klauzulę wykonalności. Klauzulę nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a jeżeli tej właściwości nie można ustalić – sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja.