W obrocie znajdują się wody mineralne, źródlane i stołowe. Aby woda została zaliczona do jednej z tych kategorii i mogła być sprzedawana w sklepach i punktach gastronomicznych, powinna spełniać wymogi określone przez ministra zdrowia. Od 7 maja 2011 r. zaczną obowiązywać nowe wymagania jakościowe, jakie powinny spełniać wody sprzedawane w butelkach. Szczególnie chodzi o wymagania mikrobiologiczne, a także warunki poddawania ich procesom usuwania składników lub nasycania dwutlenkiem węgla, aby nie były szkodliwe dla zdrowia, wprowadzone przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z 31 marca 2011 r. w sprawie wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. nr 85, poz. 466). Na przykład woda mineralna powinna być oznakowana jako średnio zmineralizowania i posiadać zawartość soli mineralnych na poziomie między 500 a 1500mg/l.

Dokładne badania

Naturalne wody mineralne w opakowaniach nie mogą zawierać składników potencjalnie toksycznych pochodzenia naturalnego w stężeniach szkodliwych dla zdrowia. Aby uniknąć występowania ich w produktach przeznaczonych do obrotu wody są oceniane, kwalifikowane, badane mikrobiologicznie przy ujęciu, a także klinicznie i farmaceutycznie. Na przykład badania mikrobiologicznie przy ujęciu prowadzone są po to, aby wykluczyć obecność w wodzie pasożytów i drobnoustrojów chorobotwórczych. Natomiast kliniczne i farmaceutyczne dotyczą między innymi wpływu właściwości naturalnej wody mineralnej na funkcje żołądkowe i jelitowe oraz na wyrównanie niedoboru substancji mineralnych.

Oznakowanie wód

Oznakowanie wód nie może być mylące i zastąpione nazwami handlowymi wymyślonymi przez producenta.

– Na przykład woda stołowa musi w obrocie funkcjonować pod nazwą woda stołowa, a w razie nadania jej nazwy wymyślonej, określenie woda stołowa musi być zamieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie tej nazwy – tłumaczy adwokat Ewa Załęga z kancelarii Załęga i Partnerzy.

Zawartość etykiety

Dla wydrukowania na etykiecie określenia woda stołowa powinna zostać użyta czcionka o wysokości i szerokości stanowiącej co najmniej połowę wysokości i szerokości największej formy nazwy handlowej. Natomiast gdy wymyślona nazwa handlowa naturalnej wody mineralnej różni się od nazwy własnej określonego ujęcia albo miejsca wydobywania tej wody, to te określenia muszą być naniesione czcionką o wysokości i szerokości co najmniej 1,5 wysokości i szerokości największej czcionki użytej w tej nazwie handlowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra zdrowia z 31 marca 20011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. nr 85, poz. 466).