Zabezpieczeniem interesów wierzycieli będzie obowiązek ujawnienia w KRS wzmianki, że kapitał spółki nie został pokryty.
Od 1 stycznia 2012 r. będą obowiązywać przepisy, które wprowadzają przyśpieszoną, 24-godzinną procedurę rejestracji spółki z o.o. Aby tak znaczne przyśpieszenie postępowania rejestracyjnego było możliwe, ustawodawca musiał zrezygnować z wielu formalności i dopuścił możliwość zarejestrowania spółki bez pokrycia kapitału zakładowego.

Tryb uproszczony