Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do prezesa zarządu Ekstraklasy w sprawie różnicowania opłat wstępu na mecze piłkarskie ze względu na płeć. Zdaniem RPO takie działania mogą być niezgodne z konstytucją.
W odpowiedzi na pismo RPO zarząd Ekstraklasy zapowiada, że nadal będzie wspierać kluby piłkarskie w praktyce udzielania specjalnych ulg dla kobiet na bilety wstępu na mecze.

Skargi kibiców

– Chcemy, żeby na mecze piłkarskie przychodziło nie tylko więcej kobiet, ale także całe rodziny z dziećmi – mówi Adrian Skubis, rzecznik prasowy Ekstraklasy.
Wystąpienie rzecznika to efekt napływających skarg kibiców piłkarskich. Zdaniem skarżących stosowanie przez niektóre kluby piłkarskie upustów dla kobiet przy sprzedaży wejściówek to praktyki dyskryminujące ze względu na płeć. W swoim piśmie RPO zwraca uwagę, iż konstytucja gwarantuje równy dostęp do dóbr kultury. A jednym z tych dóbr jest kultura fizyczna. Ponadto zdaniem rzecznika różnicowanie warunków dostępu do widowisk piłkarskich oparte wyłącznie na płci może stanowić naruszenie zasady konstytucyjnej zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
– Byliśmy mocno zdziwieni pismem rzecznika. Działania, o których w nim mowa, mają na celu zapełnienie naszych stadionów nowymi kibicami i popularyzację piłki nożnej również wśród kobiet. Nie stanowi przecież tajemnicy, że tą dziedziną sportową interesują się przede wszystkim mężczyźni – tłumaczy Adrian Skubis.
Tymczasem zdaniem zarządu Ekstraklasy obecność kobiet na stadionach jest potrzebna, gdyż pokazuje, że mecze ligowe to wydarzenia, w których mogą uczestniczyć wszyscy, bez względu na wiek czy płeć.
– Dlatego też popieramy dotychczasowe działania klubów piłkarskich. Chcemy, aby nasze stadiony, których w kraju przecież buduje się coraz więcej, wypełniły się także żeńskim dopingiem – podkreśla Adrian Skubis.

Zastrzeżenia rzecznika

Tymczasem rzecznik podkreśla, że docenia i popiera działania organizatorów sportowych imprez masowych, którzy chcą różnego rodzaju promocjami zachęcić obywateli do wzięcia w nich udziału. Podkreśla jednak, że działania tego typu muszą być zgodne nie tylko z konstytucją, ale także z ustawą z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2010 r. nr 254, poz. 1700). Jej art. 6 wyraża m.in. zakaz nierównego traktowania osób fizycznych ze względu na płeć w zakresie dostępu i warunków korzystania z usług, jeżeli są one oferowane publicznie.
Dlatego też działania klubów piłkarskich polegające na różnicowaniu cen wejściówek ze względu na płeć, zwłaszcza jeśli mają charakter utrwalonej praktyki, budzą zastrzeżenia rzecznika praw obywatelskich.
Przykładowe ceny biletów na mecze piłkarskie
Jakich zniżek dla kobiet udzielają kluby piłkarskie:
● 80 proc. – GKS Bełchatów
● 30 proc. – Legia Warszawa
● 75 proc. – Polonia Warszawa
● 60 proc. – Widzew Łódź
Cracovia ustaliła dla kobiet specjalne bilety za symboliczną złotówkę