Handel na serwisach aukcyjnych opiera się na zdobytej reputacji i liczbie pozytywnych komentarzy uzyskanych za wzorowo zrealizowane transakcje. Z tych powodów administratorzy tego rodzaju serwisów mogą zastrzec sobie, że użytkownicy nie mogą zmieniać swojego identyfikatora, pod którym funkcjonują na wirtualnym rynku sprzedaży i kupna towarów.

– Serwis aukcyjny Allegro gwarantuje swoim użytkownikom prawo do poprawiania swoich danych. Niestety na moją prośbę o zmianę identyfikatora dostałem odpowiedź, że taka zmiana jest sprzeczna z regulaminem serwisu. Czy to jest zgodne z prawem? – pyta jeden z czytelników „DGP”.

Jak twierdzi dr Wojciech Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych, w związku z zaakceptowaniem regulaminu Allegro podczas zakładania konta użytkownika (w tym punktu 2.8 regulaminu, który nie przewiduje możliwości zmiany nazwy konta przyjętej w trakcie rejestracji) nie można kwestionować faktu, że administratorzy serwisu odmawiają zmiany takiego identyfikatora.

– Wprowadzone przez Allegro postanowienie ma na celu zagwarantowanie pewności obrotu i transakcji zawieranych w ramach wskazanego serwisu aukcyjnego – podkreśla Wojciech Wiewiórowski.

Świadczenie usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki usługobiorcy oraz usługodawcy, zostały uregulowane w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulacja ta określa m.in. obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem takich usług, zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy, jak też zasady ochrony danych osobowych usługobiorców.

Stosownie do brzmienia art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, usługodawca określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Zawiera on w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Daje to możliwość zastrzeżenia braku możliwości zmiany identyfikatora użytkownika serwisu.

11,57 mln użytkowników miał serwis aukcyjny Allegro w styczniu 2011 r.

Podstawa prawna

Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn zm.).