Kandydaturę prof. Andrzeja Wróbla do Trybunału Konstytucyjnego zgłosiły w czwartek w Sejmie kluby PO i SLD - poinformowali przedstawiciele obu klubów.

Sejm musi wybrać nowego sędziego w miejsce prof. Ewy Łętowskiej, której kadencja dobiegnie końca 28 maja br. Łętowska była pierwszym w Polsce Rzecznikiem Praw Obywatelskich, orzekała także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Prof. Wróbla do TK już raz zgłaszał SLD (w grudniu ub.r.), ale nie poparła go wtedy Platforma.

Prof. Andrzej Wróbel orzeka w Izbie Pracy Sądu Najwyższego

Prof. Andrzej Wróbel orzeka w Izbie Pracy Sądu Najwyższego. Przez wiele lat pracował na UMCS w Lublinie, specjalizuje się w prawie unijnym, administracyjnym i pracy.

Swojego kandydata do TK zgłosił też PiS - jest nim senator Piotr Andrzejewski. Andrzejewski jest prawnikiem. W stanie wojennym w licznych procesach politycznych bronił działaczy opozycji. W wolnej Polsce senator I-IV oraz VI i VII kadencji. Jeśli zostałby wybrany do TK, musiałby zrzec się mandatu senatorskiego.

Nowi sędziowie TK wybierani są przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję. Uchwałę Sejmu zapadającą bezwzględną większością głosów (w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów) poprzedza przesłuchanie kandydatów w komisji sejmowej.