Istniejący od początku funkcjonowania programu społecznego budownictwa mieszkaniowego zakaz sprzedaży mieszkań lub ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania zostanie zniesiony. Tak wynika z poselskiego projektu nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jego czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie.

Tylko na rzecz najemcy

Posłowie chcą, żeby najemcy mogli wykupywać mieszkania wybudowane z udziałem kredytu udzielonego ze środków Krajowego Funduszy Mieszkaniowego lub Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.

– Zgodę na wykup mieszkania będzie wyrażał właściciel, czyli TBS albo spółdzielnia mieszkaniowa – wyjaśnia poseł Bożenna Bukiewicz.

Sprzedaż mieszkania będzie mogła nastąpić tylko na rzecz najemcy. W przypadku lokali mieszkalnych, w stosunku do których zawarte zostały umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych lokali, przeniesienie własności na rzecz najemcy będzie możliwe, jeżeli jest on jednocześnie partycypantem. W przeciwnej sytuacji, aby wykupić mieszkanie, najemca będzie musiał nabyć prawa i obowiązki wynikające z umowy partycypacyjnej.

Po cenie rynkowej

– Najemca będzie mógł wykupić mieszkanie po cenie wolnorynkowej – mówi Bożenna Bukiewicz.

Projekt zakłada, że cena nie będzie mogła być mniejsza niż wartość wszelkich zobowiązań przypadających na dany lokal. Kwota partycypacji zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania w pierwszej kolejności przeznaczane będą na spłatę kredytu udzielonego przez BGK w części przypadającej na dany lokal. Najemcy nie mogą liczyć na bonifikaty.

– Nie może być mowy o żadnych bonifikatach, ponieważ wszystkie roszczenia banku muszą zostać zaspokojone – dodaje Bożenna Bukiewicz.

Obecnie najemcy nie mają możliwości wykupu mieszkań. Problem jest o tyle poważny, że zaangażowanie partycypantów w kosztach budowy lokali mieszkalnych w zasobach towarzystw budownictwa społecznego jest bardzo duże. Obecnie ok. 87proc. najemców zamieszkuje w TBS-ach na podstawie wpłaty partycypacji w kosztach budowy mieszkania.

Tylko wynajem

Mimo wysokich kosztów partycypacji najemcy mogą jedynie wynajmować mieszkania lub wskazywać innego najemcę. Podobna sytuacja występuje w przypadku mieszkań wybudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe i zamieszkanych na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Spółdzielcy, spłacając zobowiązania przypadające na lokale, powiększają jednocześnie wkład mieszkaniowy. Teoretycznie możliwa jest zatem sytuacja, że spółdzielcy spłacą 100 proc. wartości mieszkania i nadal nie będą mieli prawa wykupu mieszkania na własność.

Tanie budownictwo

Wybudowano ponad 92 tys. mieszkań, TBS-y oddały do użytkowania około 75 tys. lokali na wynajem, spółdzielnie mieszkaniowe oddały do użytkowania około 17 tys. lokali (spółdzielczych lokatorskich i nielicznych na wynajem)