Osoby, które płacą rachunki za gaz, prąd czy telefon w punktach płatniczych, wreszcie będą miały pewność, że wpłacone przez nich pieniądze trafią na wskazane konto. Przedsiębiorcy, którzy chcą świadczyć usługi płatnicze, np. prowadzić okienka kasowe, będą musieli uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Tak wynika z projektu ustawy o usługach płatniczych, którą wczoraj zajmował się rząd. Nowe regulacje zapewnią konsumentom bezpieczeństwo i wprowadzą nadzór KNF nad firmami świadczącymi takie usługi.

W przypadku gdy przedsiębiorca, który zamierza otworzyć okienko kasowe, nie jest m.in. bankiem krajowym albo oddziałem banku zagranicznego, będzie musiał uzyskać status instytucji płatniczej. Świadczenie usług płatniczych przez taką instytucję wymagać będzie uzyskania zezwolenia wydawanego przez KNF. Aby je uzyskać, przedsiębiorca będzie musiał spełnić szereg wymogów. Do jego obowiązków będzie należało m.in. złożenie wniosku wraz z odpowiednimi dokumentami. Ponadto przedsiębiorca ubiegający się o licencję będzie musiał podać dane dotyczące tożsamości osób zarządzających oraz osób, które posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów w spółce lub spółdzielni zamierzającej wykonywać usługi płatnicze. Firma, która nie spełni wszystkich warunków, nie uzyska zezwolenia. Ustawa przewiduje również szeroki katalog przypadków, kiedy KNF będzie mogła cofnąć wydane wcześniej zezwolenie. Będzie to możliwe m.in. w sytuacji złożenia fałszywych informacji czy też braku gwarancji należytego i stabilnego zarządzania przedsiębiorstwem. Informacja o cofnięciu zezwolenia zostanie podana do publicznej wiadomości.

Zgodnie z nowymi przepisami firmy płatnicze będą musiały posiadać osobowość prawną oraz wysoki kapitał założycielski. Jego równowartości w walucie polskiej powinna odpowiadać 20 tys. euro, 50 tys. euro lub 125 tys. euro – w zależności od rodzaju usług. Ponadto niezależnie od kapitału założycielskiego firma będzie musiała posiadać fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności i rodzaju świadczonych usług płatniczych. Nowe regulacje wprowadzają obowiązek ochrony środków pieniężnych otrzymywanych od klientów. Pieniądze powinny być objęte umową gwarancji bankowej albo umową ubezpieczenia. Zabezpieczy to klientów przed bankructwem okienek.

Firmy, które obecnie świadczą usługi płatnicze, będą zobowiązane do dostosowania się do nowych zasad. Projekt ustawy ma również usunąć bariery w realizacji transgranicznych usług płatniczych oraz zwiększyć zaufanie konsumentów do nowoczesnych instrumentów płatniczych. Obowiązek wprowadzenia uregulowań w tym zakresie wynika z prawa UE, wprowadzającego nowe wymogi wobec okienek kasowych i instytucji płatniczych.

5 mln transakcji przeprowadzają okienka kasowe każdego miesiąca