Zakaz pracy dla PKP czy innych przewoźników będzie oczywiście obowiązywał w czasie zasiadania w zarządzie czy zajmowania kierowniczego stanowiska w PLK. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, który wczoraj przyjął rząd.

Zmiany mają wyeliminować ewentualne nieprawidłowości przy pobieraniu opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Zakazy pracy dla PKP i spółek zależnych oraz innych przewoźników kolejowych obejmą także osoby zajmujące w PLK stanowiska kierownicze i ich zastępców, gdy ich zadania związane są z przydzielaniem tras pociągów i pobieraniem opłat za korzystanie z infrastruktury.

Projekt, który przygotowało Ministerstwo Infrastruktury, zakłada też, że członkowie zarządu w PLK będą powoływani przez Radę Nadzorczą dopiero po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, które ma zweryfikować ich kwalifikacje. Dzięki temu określenie trybu wyłaniania zarządu będzie zapisem ustawowym.