Telefon komórkowy już nie tylko służy do komunikowania się między sobą, poprzez rozmowy telefoniczne, czy też wysyłanie wiadomości sms. Raport „Masz komórkę, masz swoje prawa” pokazuje, jak szerokie jest spektrum usług, z jakich korzystamy za pośrednictwem telefonu komórkowego. Internet mobilny oraz uczestnictwo w loteriach i konkursach sms są na czele tego zestawienia

29 marca 2011 roku w siedzibie Dziennika Gazety Prawnej odbyła się debata ekspercka pod hasłem „Masz komórkę – masz swoje prawa”. Celem debaty była dyskusja na temat jakości usług Premium Rate w Polsce, a jej punktem wyjścia były wyniki badania przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie firmy InternetQ Poland sp. z o.o. Wynikało z niego, że udział w loteriach audioteksowych i promocyjnych, jak również korzystanie z usług subskrypcyjnych, cieszy się wśród Polaków dużą popularnością.

Zebrani próbowali odpowiedzieć na pytanie, kto powinien odpowiadać za jakość usług Premium Rate w Polsce. Odnieśli się do propozycji zgłaszanych przez UKE w ramach tzw. „stołu bez kantów”. Zdaniem Renaty Piwowarskiej, dyrektora departamentu detalicznego UKE: Urząd ma uprawnienia tylko do nadzorowania operatorów telekomunikacyjnych, organizatorzy loterii nie podlegają naszym regulacjom, dlatego rynek usług premium rate nie ma obecnie jednego organu nadzorującego. Działamy na zasadzie: usiądźmy do wspólnego stołu, żeby tego rynku nie niszczyć przez negatywne opinie o nim. Jak twierdzi Grzegorz Witerski, prezes InternetQ Poland sp. z o.o.: Postulaty, które wysuwa UKE dotyczą całego rynku. Z naszego punktu widzenia uznajemy potrzebę edukacji i prowadzimy w tym kierunku dość aktywne działania. Odmiennego zdania był Dariusz Matuszak, dyrektor biura komunikacji korporacyjnej Polkomtel. W jego opinii nie istnieją żadne przesłanki prawne, aby tym problemem zajmował się UKE. Nie widzę nic poza hasłem: „stół bez kantów”, w domyśle „wszyscy kantują a UKE zrobi tak, żeby nie kantowali”. Dyrektor departamentu detalicznego UKE zapewniła, że regulatorowi nie zależy na rewolucyjnych zmianach, a bardziej na porządkowaniu obecnej sytuacji. Nie sprowadzajmy regulacji do jakiegoś absurdu, bo one mają służyć uporządkowaniu rynku – podsumowała Renata Piwowarska.

W trakcie debaty wyraźnie podkreślono, że obecny system instytucjonalny ochrony praw konsumenckich, w zakresie korzystania z telefonu komórkowego jest dobrze skonstruowany i żadne zmiany systemowe nie są konieczne. Jak stwierdził Tomasz Grabarek, radca prawny, specjalista ds. konsumenckich: Sytuacja prawna konsumenta w obrocie jest raczej komfortowa. Należy uświadamiać konsumentom ich prawa, a nie dążyć do strukturalnej zmiany systemu prawnego w tym zakresie.

Omówiono także zagadnienie konieczności prowadzenia działań edukacyjnych. Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do tezy, że wspieranie konsumentów w zakresie informowania o prawach i obowiązkach wynikających z użytkowania telefonu komórkowego jest kluczowe. Zdaniem Tomasza Płonkowskiego, medioznawcy, eksperta kampanii „Masz komórkę, masz swoje prawa” działania powinny być prowadzone za pośrednictwem mediów. Jego zdaniem dobrym kanałem dotarcia do konsumentów jest „Super Express” lub „Fakt”. Ciekawym narzędziem może być też telegazeta. Zdaniem Anny Niziołek, psychologa, wytłumaczenie zasad, jakimi rządzą się loterie i konkursy sms, spowoduje, że poświęcimy więcej czasu
na przemyślenie naszego uczestnictwa w nich i takie działania mają szanse na sukces.

W debacie udział wzięli: Renata Piwowarska - dyrektor departamentu detalicznego UKE, Marcin Gruszka - rzecznik prasowy P4, Dariusz Matuszak - dyrektor biura komunikacji korporacyjnej Polkomtel, Grzegorz Witerski - prezes InternetQ Poland sp z o.o.,
Anna Niziołek – psycholog, Tomasz Grabarek – prawnik, specjalista ds. konsumenckich oraz dr Tomasz Płonkowski – medioznawca. Debatę poprowadził redaktor Michał Fura.