Właściciel ma prawo rozwiązać umowę najmu z uciążliwym lokatorem i domagać się eksmisji, wnosząc pozew do sądu. Opróżnienia lokalu może dokonać komornik po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego. Niektóre osoby są chronione i nie mogą zostać wyeksmitowane bez dostarczenia innego pomieszczenia.

1 Ustal, czy możesz wyeksmitować swojego lokatora

Gdy lokator nie chce sam dobrowolnie opuścić mieszkania, właściciel ma prawo wystąpić o eksmisję tylko w przypadkach wskazanych w przepisach.
Na przykład może to nastąpić wówczas, gdy po wypowiedzeniu mu dotychczasowej wysokości czynszu odmówił płacenia go w nowej wysokości i zawiadomił o tym na piśmie.
Można się również pozbyć uciążliwego lokatora, który w sposób rażący lub uporczywy wykracza przeciwko porządkowi domowemu. Chodzi tutaj o takie jego zachowanie, które jest uciążliwe dla osób korzystających z innych lokali w budynku. Wtedy można wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu oraz o nakazanie jego opróżnienia.
Oprócz tego o eksmisję może wystąpić właściciel w stosunku do osób, które zajmują lokal bez żadnej umowy.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na skuteczną eksmisję najemcy przez właściciela lokalu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz PIĘĆ pozostałych przydatnych porad.