Posiadanie profesji adwokata wiąże się głównie z obowiązkiem dochowania tajemnicy adwokackiej i byciem niezależnym.
Rozmowa z Andrzejem Zwarą, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej
Jakie obowiązki ma adwokat jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego?