Polacy po raz pierwszy mają możliwość wypełnić Narodowy Spis Powszechny w internecie.
Obywatele mogą samodzielnie spisać się za pośrednictwem formularza znajdującego się na internetowej stronie GUS. Elektroniczną ankietę można wypełnić od 1 kwietnia do 16 czerwca tego roku. Z możliwości dokonania spisu w sieci skorzystało już 1,5 miliona osób. Elektroniczny formularz ma prawo wypełnić każdy, kto skończył 15 lat. Osoba, która chce spisać się przez internet, nie musi odpowiadać na pytania osobiście. Może to zrobić za pośrednictwem osób z najbliższej rodziny. O pomoc może poprosić także znajomego. Osoba, która chce wyręczyć np. starszą sąsiadkę, musi mieć jednak podstawowe informacje o niej.
– Należy znać miedzy innymi PESEL albo NIP tej osoby, znać jej miejsce urodzenia i nazwisko rodowe matki – informuje Artur Satora, rzecznik GUS.