Zakazy dotyczą palenia tytoniu w miejscach publicznych oraz reklamy papierosów, cygar, cygaretek, tytoniu fajkowego, machorki i innych produktów zawierających tytoń i jego składniki. Natomiast nie obejmują produktów leczniczych zawierających nikotynę.

Zabronione jest więc palenie przede wszystkim w miejscach publicznych, np. zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, jednostkach pomocy społecznej, środkach pasażerskiego transportu publicznego, obiektach sportowych, miejscach zabaw dla dzieci, obiektach kultury i wypoczynku przeznaczonych do użytku publicznego, szkołach, przedszkolach, na uczelniach i przystankach.

Obowiązki przedsiębiorców

Zakaz palenia obowiązuje również na terenie wielu prywatnych firm, na przykład w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, prywatnych gabinetach i przychodniach, aptekach i pomieszczeniach zakładów pracy.

Dlatego do 15 listopada ubiegłego roku przedsiębiorcy musieli przystosować obowiązujące w firmie regulaminy oraz pomieszczenia przeznaczone dla pracowników i klientów do nowych wymogów. Pomieszczenia należało wyposażyć w odpowiednie tablice informujące o zakazach. Obowiązek informacyjny o zakazie palenia ciąży również na właścicielach i osobach zarządzających obiektem lub środkiem transportu. W widocznych miejscach muszą umieszczać oznaczenia słowne i graficzne informujące o obowiązującym tam zakazie palenia, a wywieszki informacyjne przygotowują na własny koszt.

Palarnie w firmach

W niektórych obiektach objętych zakazem palenia palacze mogą korzystać z palarni, które są dla nich specjalnie wyznaczone i przygotowane przez właścicieli lub zarządców. Palarnie funkcjonują już w domach pomocy społecznej, domach starości prowadzonych przez przedsiębiorców w ramach działalności gospodarczej, w hotelach, obiektach służących obsłudze podróżnych, uczelniach, a przede wszystkim w zakładach pracy i lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.

Nie wolno na nie przeznaczyć jakiegokolwiek pomieszczenia, lecz tylko urządzone w taki sposób, aby niepalący byli chronieni przed dymem tytoniowym, który w dodatku nie może przenikać do stref koniecznie od niego wolnych.

W lokalach gastronomiczno-rozrywkowych na palarnie zostały wydzielone pomieszczenia spełniające wymogi określone w ustawie z 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przepisy zawierają też procedurę wyłączania pomieszczeń przeznaczonych dla palaczy.

Aby uzyskać specjalnie wydzielone pomieszczenie, niektórzy przedsiębiorcy muszą nawet przeprowadzać remonty albo przebudowywać restauracje, kawiarnie bądź bary. W dodatku wyłączenie odrębnego pomieszczenia możliwe jest tylko tam, gdzie są dwie izby przeznaczone do konsumpcji. Sala dla palaczy powinna więc zostać wyodrębniona i wyposażona w wentylację, aby dym papierosowy nie przenikał do innych izb. Nie może więc to być jedynie część sali przeznaczona dla wszystkich konsumentów zarówno palących, jak i niepalących.

PRZYKŁAD

Czy można eksponować na sklepowej wystawie opakowania po papierosach

W punktach sprzedaży nie można eksponować przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych. Sąd może ukarać przedsiębiorcę za niestosowanie się do tego zakazu, a przy okazji orzec również przepadek przedmiotów imitujących opakowania nawet wówczas, gdy ich właścicielem była inna osoba.

Obowiązuje też zakaz prowadzenia sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych w systemie samoobsługowym. Jest ona możliwa jedynie w sklepach wolnocłowych.