Umowa zawarta pomiędzy twórcą a zamawiającym dzieło może być ustna, ale powinna spełniać określone warunki. Przede wszystkim powinna określać wynagrodzenie za konkretny utwór i pola eksploatacyjne, na jakich może być on wykorzystany.
Andrzej H. jest fotografikiem i prowadzi działalność gospodarczą. W 2005 r. wykonał zdjęcia Katarzyny Skrzyneckiej, które wydawnictwo Edipress Polska zamówiło na okładkę „Przyjaciółki”.

Wydawca mówienie