Spotkanie dotyczy dostępu obywateli do pozasądowej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jak mówił prezydent, istnieją całe środowiska i grupy społeczne, najczęściej najsłabsze ekonomicznie, które mają utrudniony dostęp do pomocy prawnej. Prezydent dziękował organizacjom pozarządowym, które już teraz świadczą bezpłatną pomoc prawną, podkreślił jednak, że dotychczas nie ma to charakteru systemowego. Zdaniem prezydenta konieczne są ustawowe rozwiązania, które zapewnią źródła finansowania pomocy prawnej, za którą obywatele nie będą płacić. W opinii prezydenta z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej powinny móc korzystać przede wszystkim "osoby o niskim statusie materialnym" oraz "w szczególnych sytuacjach życiowych". Wśród tych ostatnich wymienił m.in. niepełnosprawnych. Opowiedział się też za objęciem nieodpłatną pomocą prawną uchodźców przybywających do Polski.

W spotkaniu w Belwederze uczestniczą m.in. prezydenccy ministrowie i doradcy, przedstawiciele rządu i środowisk prawniczych, posłowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych i eksperci. Zadaniem uczestników debaty jest m.in. próba odpowiedzi na pytanie, jak budować efektywny i odpowiadający na potrzeby społeczne system pomocy prawnej.

Do końca czerwca Kancelaria Prezydenta planuje zorganizować jeszcze 12 posiedzeń Forum Debaty Publicznej. Mają być dyskutowane m.in. takie tematy jak: wyzwania systemu emerytalnego; polityczne i gospodarcze aspekty europejskiej integracji walutowej - perspektywy dla Polski; system stanowienia prawa; społeczeństwo informacyjne "Siećpospolita".