Krajowa Izba Rozliczeniowa zapowiedziała, że dzięki systemowi OGNIVO służącemu do elektronicznej wymiany informacji egzekucje komornicze będą szybsze i tańsze. Z systemu tego dotąd korzystały banki, Poczta Polska oraz ZUS.
Dzięki OGNIVO za pośrednictwem komputera podłączonego do internetu oraz specjalnej aplikacji od 11 kwietnia komornicy sądowi będą mogli szybciej uzyskać od banków informacje o posiadanych przez dłużników rachunkach. Do tej pory, aby sprawdzić, czy dłużnik ma rachunek w danym banku, komornik sądowy musiał wysyłać do niego oficjalne pismo w tradycyjnej papierowej formie. To trwało bardzo długo, a i ryzyko popełnienia błędu było stosunkowo duże.
Wprowadzenie elektronicznej wymiany informacji między komornikami sądowymi a bankami ma to zmienić. Zapytania dotyczące rachunków bankowych dłużników będą zabezpieczane podpisem elektronicznym i przesyłane do banków za pośrednictwem programu komputerowego. Po otrzymaniu informacji bankowcy będą weryfikować zapytanie i udzielać na nie odpowiedzi. Krajowa Rada Komornicza zapewnia, że baza danych komorników sądowych będzie na bieżąco aktualizowana, co ma być podstawą weryfikacji i autoryzowania dostępu do systemu.