Dzięki OGNIVO za pośrednictwem komputera podłączonego do internetu oraz specjalnej aplikacji od 11 kwietnia komornicy sądowi będą mogli szybciej uzyskać od banków informacje o posiadanych przez dłużników rachunkach. Do tej pory, aby sprawdzić, czy dłużnik ma rachunek w danym banku, komornik sądowy musiał wysyłać do niego oficjalne pismo w tradycyjnej papierowej formie. To trwało bardzo długo, a i ryzyko popełnienia błędu było stosunkowo duże.

Wprowadzenie elektronicznej wymiany informacji między komornikami sądowymi a bankami ma to zmienić. Zapytania dotyczące rachunków bankowych dłużników będą zabezpieczane podpisem elektronicznym i przesyłane do banków za pośrednictwem programu komputerowego. Po otrzymaniu informacji bankowcy będą weryfikować zapytanie i udzielać na nie odpowiedzi. Krajowa Rada Komornicza zapewnia, że baza danych komorników sądowych będzie na bieżąco aktualizowana, co ma być podstawą weryfikacji i autoryzowania dostępu do systemu.