Zakres skargi konstytucyjnej powinien zostać poszerzony. Kontroli TK należy poddać nie tylko akty normatywne, ale także orzeczenia sądowe.
Wykluczenie możliwości odraczania utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego uznanego za niekonstytucyjny, przekazanie Trybunałowi Konstytucyjnemu kompetencji Trybunału Stanu czy rozszerzenie zakresu skargi konstytucyjnej – to tylko niektóre pomysły konstytucjonalistów na reformę TK.

Więcej uprawnień