Jak powiedział PAP Laurent Berthel ze Związku Biura Porad Obywatelskich, najczęściej udzielane są porady w kwestiach administracyjnych - ok. 20 proc., około 15 proc. osób zwraca się o poradę w sprawach rodzinnych. Z roku na rok przybywa spraw związanych z zadłużeniem. W ubiegłym roku na ok. 37 tys. spraw (zgłoszonych przez około 30 tys. osób) zadłużenia dotyczyło ok. 10 proc..

Biuro warszawskie w roku 2010 udzieliło 7083 porad 6336 klientom. Przeważnie były to osoby w wieku od 26 do 40 lat i od 51 do 66 roku.

Najczęściej przychodzą osoby z kłopotami mieszkaniowymi

Najczęściej przychodzą osoby z kłopotami mieszkaniowymi: podwyższeniem czynszu, sprawami najmu mieszkań czy osoby zagrożone utratą mieszkania. Te sprawy stanowią 23 proc. wszystkich rozpatrywanych. Kolejna grupa, stale rosnąca, to osoby zadłużone; są to zadłużenia czynszowe, bankowe i kredytowe. Ich sprawy obejmują 16 proc. wszystkich spraw, rozpatrywanych przez biuro.

Na dalszych miejscach są konflikty rodzinne - uregulowanie spraw po rozwodzie, kwestie alimentacyjne czy opieki rodzicielskiej. Także coraz więcej spraw związanych jest z własnością, dziedziczeniem. "Zdarza się, że ludzie dziedziczą mieszkanie, ale ono jest zadłużone. Pozostaje problem, jak uregulować te sprawy" - powiedziała prezes Związku Biura Porad Obywatelskich Ija Ostrowska.

"Coraz więcej spraw dotyczy osób starszych, które padają ofiarami manipulacji ze strony firm, oferujących rozmaite usługi, jak i ze strony członków rodziny" - powiedziała. "Zdarza się, że członkowie rodzin zaciągają kredyty na osoby starsze, często kupują telefony na kartę. Starsi ludzie są też uczestnikami spotkań z prezentacją np. odkurzaczy czy pościeli i często czują się zobowiązani do zakupu" - zaznaczyła.

W całej Polsce działa ponad 30 Biur Porad Obywatelskich

W całej Polsce działa ponad 30 Biur Porad Obywatelskich; ich adresy można znaleźć na stronie www.zbpo.org.pl (w zakładce "co robi BPO"). Pierwsze powstało w 1996 roku. Biura funkcjonują zarówno w większych miastach, jak i w małych miejscowościach. Organizują szkolenia, spotkania, działania na rzecz poprawy przepisów prawa i jego funkcjonowania. Prowadzone są przez organizacje pozarządowe, np. Fundację Batorego, Instytut Spraw Publicznych, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Są finansowane głównie przez organizacje pozarządowe; niewielkie środki przeznaczają też samorządy. Z biurami współpracuje około 300 osób. Część porad (poza bezpośrednimi rozmowami) odbywa się za pośrednictwem telefonu, e-maila i listownie.

"Opieramy się na sprawdzonym wzorze brytyjskim, tam biura poradnictwa mają ponad 70 lat" - powiedział Berthel. Pierwsze powstało w 1939 roku. Obecnie w ponad 20 krajach na świecie działa 880 BPO.