Dodatkowym argumentem przy negocjacjach z dłużnikiem o zwrot pożyczki może być groźba wpisania go do rejestru w biurze informacji gospodarczej (BIG).
Wpis na czarną listę motywuje dłużników do szybkiego regulowania należności. Z takiego argumentu przy negocjacjach z dłużnikiem mogą korzystać nie tylko banki i firmy windykacyjne, ale także wierzyciele będący osobami fizycznymi.
Wierzyciel, który jest konsumentem, może domagać się wpisu niewypłacalnego dłużnika na listę w BIG, gdy dług jest przeterminowany o minimum. 60 dni. Wierzyciel musi mieć wyrok sądu potwierdzający wymagalność roszczenia. Co najmniej na 14 dni przed planowanym wpisem powinien dostarczyć dłużnikowi wezwanie do zapłaty z informacją o planowanym wpisie danych o nim i jego długu do BIG. Wezwanie na piśmie wysyłamy listem poleconym, przesyłką kurierską lub wręczamy osobiście.