Faktury czy umowy potrzebne do rejestracji samochodu z zagranicy będą mogli tłumaczyć nie tylko tłumacze przysięgli, a przy powtórnej rejestracji samochodu w Polsce okażemy mniej dokumentów.
Przy rejestracji sprowadzonego z zagranicy samochodu dopuszczona zostanie możliwość przedstawienia tłumaczenia umów, faktur czy części dowodu rejestracyjnego przez tłumacza przysięgłego z państwa, z którego pochodzi auto. Tłumaczenia może też dokonać konsul, a nie wyłącznie polski tłumacz przysięgły. Taką zmianę wprowadza nowelizacja rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, która dziś wchodzi w życie.
To nie koniec ułatwień, jakie od dziś mają kierowcy. Przy powtórnej rejestracji pojazdu na terytorium Polski nie jest już wymagane na przykład zaświadczenie potwierdzające zapłacenie podatku od towarów i usług lub zaświadczenie zwalniające z takiej konieczności. Kierowcy nie muszą też w takiej sytuacji okazywać dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty recyklingowej.
Z powtórną rejestracją mamy do czynienia w przypadku samochodów, które w przeszłości były zarejestrowane w Polsce, ale ich właściciele wyrejestrowali je np. w celu wywiezienia aut za granicę.
Tak było np. po tym, jak Polska weszła do Unii Europejskiej i ludzie zaczęli wyjeżdżać swoimi samochodami do pracy. Swoje auta musieli tam zarejestrować, a po powrocie do Polski nie mogli ich zarejestrować, gdyż przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym nie przewidywały powtórnej rejestracji. Zmieniono te regulacje, ale do dziś procedura wyglądała podobnie jak w przypadku pojazdów sprowadzanych z zagranicy, które po raz pierwszy są rejestrowane w naszym kraju. Teraz procedura będzie ułatwiona z uwagi na brak konieczności przedstawienia wszystkich dokumentów.
Zgodnie z nowelą rozporządzenia w przypadku, gdy pojazd sprowadzono z zagranicy i ma on dwuczęściowy dowód rejestracyjny, to w urzędzie należy przedstawić obie jego części. Z tym że jak kierowca nie dołączy drugiej części dowodu rejestracyjnego (np. zgubił ją), to rejestracja auta nadal będzie możliwa. W takim przypadku starostwo uzna pierwszą część dowodu za wystarczającą, ale dopiero jak z państwa, w którym był zarejestrowany samochód, otrzyma potwierdzenie tego faktu.
Ułatwienia dotyczą także osób, które nie są jedynymi właścicielami pojazdu, ale współwłaścicielami.
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego o wtórnik dokumentu może wystąpić jeden ze współwłaścicieli auta. Odpowiedni wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, z tym że trzeba przedstawić pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa się za zgodą drugiego współwłaściciela.
718 tys. pojazdów używanych sprowadzono z krajów UE do Polski
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 1 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. nr 36, poz. 183).