Nie będzie wymogu jazdy w kasku na rowerze przez dzieci do 15. roku życia. Taką poprawkę do nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym odrzucił w zeszłym tygodniu Senat.
Kierowca, skręcając w prawo, będzie musiał teraz przepuścić rowerzystę jadącego po drodze dla rowerów. Senat przyjął zmianę, która nakazuje kierowcom utrzymanie co najmniej jednometrowego odstępu nie tylko przy wyprzedzaniu roweru, ale także wózka inwalidzkiego. Wprowadzone zmiany oznaczają, że nowelizacja trafi ponownie do prac w Sejmie.
Senatorowie postanowili także, że minister właściwy do spraw transportu wyda rozporządzenie określające warunki techniczne przyczepy rowerowej. Uchwalona pod koniec lutego przez Sejm nowelizacja ustawy przewiduje, że w takiej specjalnej przyczepce ciągniętej przez rower mogą być przewożone dzieci.