Uchwalono nowelizację ustawy o transporcie drogowym.

– Czy nowe przepisy przewidują wprowadzenie zmian, jeżeli chodzi o przewożenie zarobkowo pasażerów w samochodzie osobowym – pyta pan Bartłomiej z województwa mazowieckiego.

Tak. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Z nowych regulacji wynika, że aby można było przewozić zarobkowo pasażerów w samochodzie osobowym, potrzebna będzie licencja taksówkowa.

Wprowadzenie w życie tych zmian ma zapobiegać sytuacjom, w których część osób nie posiadających licencji, działa praktycznie na tych samych zasadach jak członkowie korporacji taksówkowych. Na samochodach mają jedynie napis informujący, że świadczą usługi przewozu pasażerów.

Oznacza to, że po wejściu w życie nowelizacji, zarobkowy przewóz osób będzie mógł być wykonywany taksówką.

Natomiast przewóz okazjonalny będzie wykonywany pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej siedmiu osób łącznie z kierowcą. Jednak będzie dopuszczalny przewóz okazjonalny pojazdami zabytkowymi niespełniającymi wspomnianego kryterium konstrukcyjnego.

W nowych przepisach przewidziano też kary za zarobkowe przewożenie pasażerów samochodem, który nie jest taksówką. Otóż ci kierowcy, którzy bez spełnienia wymagań będą przewozić zarobkowo samochodem osobowym pasażerów, zapłacą 15 tys. zł kary.

Przedsiębiorcy wykonujący do dnia wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą w zakresie przewozu okazjonalnego mogą ją wykonywać na dotychczasowych zasadach przez okres określony w licencji, nie dłużej jednak niż w okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy. Omawiane przepisy zaczną obowiązywać 7 kwietnia 2011 r.

Podstawa

Art. 1 i 3 ustawy z 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 48, poz. 247).

Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 z późn. zm.).