Internauci, którzy robią zakupy w wirtualnych sklepach, nie muszą się obawiać, że stracą prawo do reklamacji, tylko dlatego że nie dostali dokumentu gwarancyjnego od sprzedawcy. Wystarczy zwrócić się do niego z dowodem zakupu.
Od 3 marca 2011 r. konsumenci kupujący w internecie mają nowe uprawnienia związane z korzystaniem z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonych na zakupione towary. Nie tracą ich nawet w momencie, kiedy sprzedawca nie dopełni obowiązków związanych z wystawieniem wymaganego dokumentu i sprawdzeniem towaru przed jego wysłaniem.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Obowiązków sprzedawcy

Oświadczenia gwaranta

Uprawnień z gwarancji

Rozpatrywania reklamacji

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy kupujący w internecie skorzystają z błędnej gwarancji.